Çalışma Saatleri 09:00 - 18:00
7/24 Acil Durum Hizmeti
7/24 Acil Durum Servisi

Laboratuar Hizmetlerimiz

Evcil Dostlarınızın Sağlığı İçin Yola Çıktık!

Kliniğimizde makroskobik ve mikroskobik teşhis yöntemleri, hastalık test kitleri ve laboratuar muayene yöntemleri kullanılmaktadır.

HEMOGRAM

Kan hastalıkları ve enfeksiyon tablosu, Check-Up, anestezi öncesi ve acil vakalarda, tam kan sayımı, teşhis ve tedaviyi yönlendirmede büyük önem taşımaktadır.

BİYOKİMYASAL ANALİZLER

Karaciğer, böbrek, kalp gibi organlara spesifik parametrelerin yanı sıra gastro-intestinal sistem, endokrin( hormonal ) sistem, kas ve iskelet sistemi ve lipit metabolizmasına özgü parametrelere bakılarak organ ve sistemlerin işleyişi ve durumu hakkında bilgi edinilmektedir.

MİKROBİYOLOJİK TESTLER

Mikrobiyoloji hayvanlarda hastalıklara neden olan bakteri, virus ve mantarları içermektedir. Kliniğimiz parazitolojiyi çoğunlukla ayrı olarak değerlendirmektedir.

Kliniğimizde bakteriyel hastalıklara ait etkenler öncelikli olarak ele alınmaktadır.

Ancak hayvanlarda hastalık yapan etkenlerin pek çoğu zoonoz özelliğe sahip olduklarından taramalarda beşeri mikrobiyolojiye dikkat edilmektedir.